Focus

Hoe lastig is het om een visie, waar je volledig in gelooft, uit te voeren?
Als CEO voel je je dan vaak eenzaam en onbegrepen.

Ik ken dat gevoel, heb ermee leren omgaan en kan je helpen.

Mijn leergeld heb ik vooral betaald  in de reis- en gastvrijheidsindustrie en al doende de kans gekregen en gegrepen om me breed te ontwikkelen.

Een opsomming van ervaringen:
CMR: Customer engagement, customer journeys, circle of influence, touch points
CRM : Databaseconcepten, call centers, loyaliteitsprogrammas
E-commerce: Business modellen, KPI’s,¬† bewaking van de voortgang en doelstellingen
ICT: Conceptontwikkeling, systeemkeuze, projectleiding aan gebruikerszijde
Sales & Marketing: Strategie, distributie modellen, campagnes, analytics
Logistiek: Process Design en stroomlijning / standaardisatie & maatwerk / vereenvoudiging
Samenwerking met derden: Franchises, Allianties, Outsourcing, Deal making
Algemeen management: Integratie na fusie of overname, veranderingsmanagement